Rüyada nasır görmek : iş hayatında sosyal hayatında kısa süreli bir sıkıntı ve sorun yaşayacağına. bir diğer yoruma göre ; gelişmeye, ilerlemeye, mevki ve makamını arttırmaya, güçlenmeye yahut konumunu iyi kılarak hayat standartlarını yükseltmeye delalet eder. Rüyada nasırının ayaklarını acıttığını…

Rüyada nefes alamadığını görmek : Aile hayatının çok güzel olduğuna, çok sevdiği ve değer verdiği birinin takınacağı tavırdan veya yapacağı bir hareketten ötürü çok büyük bir üzüntü duyacağına. Rüyada birine temiz ve hoş kokulu bir nefesle yaklaştığını görmek : Davranışlarının…

Rüyada Noel ağacı görmek : Talihinin açık olacağına. bir diğer yoruma göre ; dertleri bir kenara atmaya, hafiflemeye, huzur bulmaya, güzel günlere kavuşmaya. bir diğer yoruma göre ; büyük bir kişiden menfaat elde edeceğine. bir diğer yoruma göre ; sağlam bir…

Rüyada düşmanın geleceği yerlerde nöbet beklediğini görmek : İbadetlerini aksatmadığına, Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirdiğine ve sünnet-i seniyye’ye uyduğuna. Rüyada cihada çıktığını ve nöber beklediğini görmek : Hayırlı ve doğru yolda olduğuna yorumlanır.  

Rüyada nefes tutulması görmek : Yeni bir yere taşınacağına. a-) rüyayı gören bekâr erkekse ; güzel bir bayanla evlenip çocuk sahibi olacağına. bir diğer yoruma göre ; sıkıntılı günleri atlatacağına. bir diğer yoruma göre ; ağır bir hastalığa yakalanacağına veya…

Rüyada namazda sağına soluna bakındığını veya birinin bakındığını görmek : Arkadaşlarına karşı düşkün olduğuna. bir diğer yoruma göre ; dünya nimetlerine rağbet ettiğine ve nefsine uyarak ahiretten yüz çevirdiğine. bir diğer yoruma göre ; ibadetlerini gösteriş için yaptığına veya kıldığı…

Nakibü’l-Eşraf nedir ? : İslam devletlerinde seyyidlerin ( ve şeriflerin doğum ve vefat kayıtlarını tutan ve işleriyle ilgilenen müessesenin idarecisi. Seyyid nedir ? : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kızı Fatma ve torunları Hasan, Hüseyin, Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm’ün soyundan olduğu inanılanlar genel olarak…

Rüyada nakış işleyen birini görmek : Sünneti seniyeye uyduğuna. Rüyada bakır nakışçısı görmek : Düşmanına diş bilediğine. bir diğer yoruma göre ; sürekli baş ağrısı çektiğine. Rüyada bina nakışçısı görmek : Dini yaşantısında Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetine uyduğuna. Rüyada altın…

Rüyada naip görmek : Bid’at sahiplerinin yolunda olduğuna. Rüyada kadı ve hakim veya bir vakfın yönetimi kendine verilmiş olan ve bir iş sahibi kimseye vekil olduğunu görmek : İyi insanların yolunda olmaya yorumlanır. Not : Ayrıca rüyada vekil yorumumuza da…