Rüyada bir suçlunun kabahatini affettiğini görmek : Cenab-ı Hakk’ın mağfiretini kazanacağı ameller işleyeceğine, sevaba nail olacağına. Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek : Uzun bir ömre, şan ve şöhrete. Rüyada Allah (c.c.) tarafından affedildiğini görmek : İşlediğiniz günahlardan sonra tövbe edip…

Rüyada birini affettiğini görmek : İşlediğiniz sevaplardan dolayı Allah’ın (c.c.) sevgili kullarından biri olduğunuza. Rüyada af dilediğini görmek : Bir haksızlığa maruz kalacağınıza. bu nedenle üzüleceğinize. Rüyada Allah’tan (c.c.) af dilediğini görmek : Şansınızın açılacağına, kısmetinizin bollaşacağına ve maddi anlamda…